Thủ tục hải quan đối với hàng bảo thuế

Nhiều bạn có nhu cầu vận chuyển hàng Campuchia về Việt Nam bao thuế, nhưng vận chuyển hàng bảo thuế là gì? Bài dưới đây của CWT sẽ giải thích rõ cho  các bạn hiểu, thế nào là vận chuyển bảo thuế.

Trước khi tìm hiểu về vận chuyển hàng bảo thuế thì chúng ta cần hiểu hàng  bảo thuế là hàng gì, hiểu sâu hơn về quy trình cũng như thủ tục của hàng bảo thuế.

Hàng bảo thuế

Hàng bảo thuế được hiểu rằng là hàng hóa ở đây là “Nguyên liệu nhập khẩu” nhưng chưa phải đóng thuế để sản xuất hàng xuất khẩu đối với doanh nghiệp có kho bảo thuế. Muốn được bảo thuế doanh nghiệp cần phải kê khai hồ sơ hải quan riêng biệt cho phần nguyên liệu nhập khẩu, đăng ký số lượng sản phẩm xuất khẩu cho một năm.

Nói tóm lại hàng bảo thuế là hàng hóa mà dùng để sản xuất ra sản phẩm mới, sau đó xuất khẩu chứ không tiêu thụ trực tiếp trong nước

Kho bảo thuế

Kho bảo thuế là kho dùng để giữ được thành lập để lưu giữ nguyên liệu nhập khẩu, nhằm cung ứng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp có kho bảo thuế.

Những thủ tục hải quan đối với các loại mặt hàng nguyên liệu được đưa vào kho bảo thuế phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các loại thủ tục hải quan, thủ tục nhập xuất hàng hóa nhưng không cần làm thủ tục nộp thuế.

Thủ tục hải quan khi vận chuyển hàng bảo thuế

Yêu cầu của hải quan về thủ tục vận chuyển hàng bảo thế qua bước như sau

Bộ hồ sơ làm thủ tục khai quan hàng bao thuế

+ Bộ tờ khai hải quan nhập khẩu theo phục lục II và kèm theo thông tư 28/2015TT-BTC

+ Nếu bạn thực hiện tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 điều 25. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người đi khai hải quan nộp 2 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK

Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua thanh toán cho người bán: 1 bản chụp

+ Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp;

+ Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;

+ Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

Hin nay Cwt cung cp các dch v logistics, kho bãi, chuyên vn chuyn hàng hóa Campuchia, Thái Lan. Nếu các bn quan tâm hãy liên h vi chúng tôi.