Vai trò quan trọng của ngành Logistics đối với Việt Nam

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế do đó các hoạt động trao đổi, buôn bán và giao dịch quốc tế là những hoạt động cần được đẩy mạnh và phát triển hơn nữa. Trong đó, để phát triển giao dịch quốc tế không thể không kể đến tầm quan trọng của ngành Logistics nếu muốn tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu xem ngành Logistics có vai trò quan trọng như thế nào đối với các doanh nghiệp trong nước của nước ta nhé.

Logistics phát triển mang đến nguồn lợi khổng lồ cho kinh tế

Logistics là phương pháp vận tải quốc tế, không thể thiếu trong các giao dịch quốc tế để đưa hàng hóa từ nước này tới nước khác. Khi logistics phát triển sẽ thúc đẩy các hoạt động mua bán này diễn ra dễ dàng hơn, thúc đẩy việc xuất nhập khẩu sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước mở rộng quy mô sản xuất ra quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Hơn nữa nguồn lợi nhuận của vận tải quốc tế không hề nhỏ khi mà hàng hóa có số lượng cực lớn mang tầm cỡ quốc tế. Logistics phát triển giúp các quốc gia trong nước giảm được chi phí vận chuyển, nâng cao giá trị của sản phẩm. Tại các quốc gia phát triển ngành Logistics đóng góp lớn vào GDP, có thể thấy đây là một thị trường rất màu mỡ, đem lại nguồn lợi nhuận lớn.

 

 

Logistics phát triển làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước

Khi một đất nước nhập khẩu hay trao đổi buôn bán với một quốc gia khác thường sẽ chọn những đất nước có khả năng vận tải quốc tế lớn, uy tín để đảm bảo sự an toàn của hàng hóa. Logistics nước ta không phát triển sẽ hạn chế cơ hội làm việc với quốc tế của các doanh nghiệp trong nước hoặc các doanh nghiệp chỉ có được những đơn hàng nhỏ và phải liên hệ với những nhà vận tải lớn ở nước ngoài gây tốn kém chi phí vận tải, giảm lợi nhuận và giảm cả khả năng cạnh tranh với những doanh nghiệp nước ngoài, mặc dù chất lượng hàng hóa có thể ngang nhau nhưng không được ưu tiên lựa chọn.

Logistics đóng vai trò mang hàng hóa đến đúng nơi cần đến trong thời gian đúng hẹn, tăng uy tín của doanh nghiệp và tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với doanh nghiệp đó.

Hơn thế nữa, logistics phát triển sẽ kéo theo rất nhiều các ngành khác phát triển như thương mại quốc tế, bảo hiểm, đóng tàu, hàng không… thúc đẩy nền kinh tế phát triển và nâng cao vị thế của quốc gia trên thị trường quốc tế. Như vậy có thể thấy rằng Logistics cần phải có các biện pháp để phát triển hiệu quả hơn nữa.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *